Archiv Únor 2010

Další z textů od sv. Františka Saleského z jeho díla Úvod do zbožného života - tentokrát o tom, jak přistupovat k sv. přijímání. Vizte též text téhož autora o přesvaté mši svaté a jak se jí účastnit. JAK PŘISTUPOVAT KE SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ A když jsi…


Předkládáme úryvek z knihy Úvod do zbožného života od sv. Františka Saleského. Svatý František mluví pochopitelně o tridentské mši svaté, takže jeho doporučení se vztahují na její jednotlivé části. Vizte též související rady od téhož autora o tom,…


O významu růžence a jeho důležitosti svědčí již to, že se mu věnuje asi 278 dokumentů od celkem 48 papežů. Vzhledem k tomu, že růženec byl fakticky potvrzen sv. Piem V. v 16. století, je to číslo mimořádné. Růženec zrovna tak doporučuje (ať už…


Zpráva Rádia Vaticana, kde se dozvídáme např. to, že tradiční mši svatou slavil v Bazilice sv. Petra arcibiskup Raymond Leo Burke, prefekt tribunálu Apoštolské signatury či že pouze 58% katolíků v Itálii ví o všeobecném povolení k sloužení tradiční…


Zajímavý článek od Milana Glasera ze 7. 2. 2010 zde: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=12398


Předkládáme encykliku papeže Pia XI. (1922-1939) týkající se růžence. Vydává ji v roce 1937 , na prahu válečných událostí v Evropě, jako vůbec poslední encykliku svého pontifikátu. V tom samém roce vydal ještě další dvě encykliky: Divini redemptoris…


Předkládáme modlitby vhodné pro věřící při účasti na tradiční mši svaté tak, jak je podává ThDr. František kardinál Tomášek ve svém Katechismu katolického náboženství.


Věřícího, který nikdy nebyl na tradiční mši svaté, může od návštěvy odrazovat nejistota z neznámého. Budu vědět, co odpovídat, kdy klečet/sedět/stát? Nebudou na mě ostatní koukat divně? Nebudou se mě na něco ptát, když uvidí, že tam jsem poprvé?…


Předkládáme předmluvu P. Engelberta Recktenwalda FSSP ke knize 25 let Humanae vitae jako znamení odporu od Dietricha von Hildebranda (Matice cyrilometodějská - Olomouc 1999). Kniha má církevní schválení.


Předkládáme tzv. protimodernistickou přísahu, kterou svým motu proprio Sacrorum antistitum z 1. září 1910 papež sv. Pius X. uložil jako povinnost skládat všem uchazečům kněžství, biskupům, členům římských kongregací a dalším. Tato povinnost byla…


  • 1
  • 2
Autor blogu Grafická šablona Nuvio