Sv. František Saleský: Jak přistupovat ke svatému přijímání

Další z textů od sv. Františka Saleského z jeho díla Úvod do zbožného života - tentokrát o tom, jak přistupovat k sv. přijímání. Vizte též text téhož autora o přesvaté mši svaté a jak se jí účastnit.

JAK PŘISTUPOVAT KE SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ

A když jsi pronesla posvátná slova: „Pane, nejsem hoden" (Mt 8,8), nehýbej už hlavou ani rty (k modlitbě či povzdechu), nýbrž mírně pootevři ústa, pozvedni hlavu natolik, aby kněz pohodlně viděl na to, co koná, a plná víry, naděje a lásky přijmi Toho, v něhož, jemuž, skrze něhož a pro něhož věříš, doufáš a miluješ. Ó Filoteo, přestavuj si, že tak jako včela, když sesbírala z květů nebeskou rosu a nejvybranější šťávu země, přetvořila je na med a ten odnáší do úlu, tak i kněz vzal z oltáře Spasitele světa, pravého Božího Syna, jenž jako rosa sestoupil z nebe, pravého Syna Panny, jenž jako květ vypučel ze země našeho lidství, a klade ti ho jako lahodný pokrm do úst i do celého těla A když jsi ho přijala, rozněť své srdce, aby se přišlo poklonit tomuto Králi spásy, mluv s ním o svých niterných záležitostech, pozoruj ho v sobě, kam vešel k tvému dobru - zkrátka uvítej ho, jak nejlépe budeš moci, a chovej se tak, aby na všech tvých činech bylo znát, že je s tebou Bůh.

Tvým hlavním úmyslem při přijímání budiž pokrok, utvrzení a útěcha v lásce k Bohu, neboť to, co je ti jen z lásky udíleno, musíš také láskou přijímat. Ne, nelze si představit nic láskyplnějšího ani nic něžnějšího, než když takto Spasitel sám sebe takříkajíc ničí a mění se v pokrm, aby pronikl naše duše a úzce se spojil se srdcem i tělem svých věřících.

(SALESKÝ, František: Úvod do zbožného života. Karmelitánské nakladatelství : Kostelní vydří 2003)

Zobrazeno 1812×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio