19. 5. 2010 23:45
Rubrika: Modlitby | Štítky: Josef, litanie, sv. Josef, Svatý Josef

Paralelní latinsko-český text ke stažení a tisku: .docx , .doc , .pdf


Litanie k nejsvětějšímu Jménu Ježíš latinsko-česky ke stažení, vytisknutí a pohodlnému čtení: .docx , .doc , .pdf


Loretánské litanie latinsko-česky v již klasické verzi pro tisk: .docx , .doc , .pdf


RUKOVĚŤ SVATÉHO PIA X. ZAVRHUJÍCÍ BLUDY MODERNISTŮ Se skutečně politováníhodnými důsledky naše doba, odhazující hledání nejzákladnějších příčin našich věcí nebo se v něm omezující, často provozuje novoty tak zaníceně, že zavrhuje dědictví lidského…


Paralelní latinsko-český text modliteb Pod ochranu Tvou a Svatý Michaeli archanděli v praktické verzi pro tisk: .docx , .doc , .pdf


Paralelní latinsko-český text modlitby Anděl Páně v praktické verzi k vytisknutí: .docx , .doc , .pdf


Kterak obětovat sebe i všechno své Bohu a za všechny se modlit Úryvek z díla Čtyři knihy o následování Krista od Tomáše Kempenského. 1. Pane, všechno je tvé, cokoli je na nebi i na zemi. Toužim se ti dát v dobrouvolnou oběť a navždy zůstat tvůj.…


Další z textů od sv. Františka Saleského z jeho díla Úvod do zbožného života - tentokrát o tom, jak přistupovat k sv. přijímání. Vizte též text téhož autora o přesvaté mši svaté a jak se jí účastnit. JAK PŘISTUPOVAT KE SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ A když jsi…


Předkládáme úryvek z knihy Úvod do zbožného života od sv. Františka Saleského. Svatý František mluví pochopitelně o tridentské mši svaté, takže jeho doporučení se vztahují na její jednotlivé části. Vizte též související rady od téhož autora o tom,…


O významu růžence a jeho důležitosti svědčí již to, že se mu věnuje asi 278 dokumentů od celkem 48 papežů. Vzhledem k tomu, že růženec byl fakticky potvrzen sv. Piem V. v 16. století, je to číslo mimořádné. Růženec zrovna tak doporučuje (ať už…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio