5. 2. 2010 20:32

K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, žádáme s důvěrou i od tebe ochranu. Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal…


5. 2. 2010 20:31
Rubrika: Modlitby | Štítky: modlitba, Pius X., Svatý Josef

Chvályhodný svatý Josefe, vzore všech pracujících, vypros mi milost, abych i já pracoval v duchu pokání, abych činil zadost za své četné hříchy; abych pracoval svědomitě, spíše z pocitu povinnosti než pro svou zálibu; abych pracoval radostně a abych…


Po vzájemné dohodě s autory webu byly texty, které se nacházely na této stránce přesunuty na stránky www.krasaliturgie.cz, kde budou doufáme lépe k nalezení pro uživatele, kteří o této konkrétní stránce zatím nevěděli. Dostanou se tak snad k více…


KATEŘINA, dcera krále Costa, byla vzdělána ve všech svobodných uměních. Když císař Maxentius svolal do Alexandrie všechny obyvatele provincie, bohaté i chudé, aby obětovali modlám, a trestal křesťany, kteří nechtěli obětovat, Kateřina, která zůstala…


Co je tridentská mše svatá? (Doporučujeme též tento článek na webu www.krasaliturgie.cz) Slovo „tridentská" odkazuje ke koncilu v Tridentu, po kterém (v roce 1570) sv. papež Pius V. sjednotil způsob slavení liturgie v západní Církvi, který se v…


3. 11. 2009 20:29
Rubrika: Historie

Klášter obutých augustiniánek s kostelem sv. Kateřiny byl založen Karlem IV. roku 1354. Výstavba probíhala v rámci velice pečlivě promyšleného budování Nového Města pražského, jehož důkazem je mimo jiné symbolické umístění církevních staveb do…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio