Tomáškův katechismus o mši svaté

Předkládáme některé vybrané úryvky o mši svaté (tehdy ještě tridentské) z katechismu ThDr. Františka kardinála Tomáška (podle vydání v Nakladatelství MICHAEL S.A. Frýdek-Místek, 2009). Existuje též služba zasílání pravidelných úryvků z Tomáškova katechismu na e-mail. Viz: http://katolikrevue.ath.cx/fronda_soubory/katechismus_emailem.htm

45. OBĚŤ NOVÉHO ZÁKONA

137. Co je oběť?

Oběť je viditelný dar, který přinášíme Bohu jako svému nejvyššímu Pánu.

138. Která je oběť Nového zákona?

Oběť Nového zákona je sám Pán Ježíš, který  se za nás svou smrtí na kříži obětoval a v každé mši svaté tuto oběť na oltáři zpřítomňuje.

...

Na kříži se obětoval Pán ježíš způsobem krvavým, neboť byl zabit jako obětní beránek za naše hříchy. Tím se obětoval, že dobrovolně a z lásky k nám se dal přibít na kříž. V každé mši svaté se tato oběť Pána Ježíše zpřítomňuje, to znamená: Jedná se o stejnou oběť jako na kříži, jenže nekrvavou. Můžeme mít proto takový užitek z každé mše svaté, jako bychom byli přítomni krvavé oběti Pána Ježíše na kříži. Při mši svaté se obětuje Pán Ježíš způsobem nekrvavým, totiž tak, že znovu netrpí a neumírá. Pán Ježíš za nás krvácel a umíral jednou, totiž na kříži, na hoře Kalvárii. Na kříži se obětoval Pán Ježíš sám, při mši svaté se obětuje prostřednictvím kněze.

*

Když jdeš na mši svatou, je to stejné, jako bys šel na Kalvárii na kříž, na kterém umírá za tebe Pán Ježíš. Rád, s úctou a se svatou bázní proto pospíchej na mši svatou nejen v neděle a zasvěcené svátky, kdy jsi k tomu povinen pod těžkým hříchem, ale i dobrovolně ve všední den! Ať se nikdy svým chováním při mši svaté nepodobáš vojákům a Židům pod křížem. Měj při mši svaté podobnou úctu, zbožnost a lásku, jakou měla pod křížem Panna Maria, svatý apoštol Jan, svatá Maria Magdaléna a ostatní svaté ženy.

...

47. HLAVNÍ ČÁSTI MŠE SVATÉ

...

Obřadní řeč. - Při mši svaté je v římském obřadu řeč latinská. Mezi různými národy se používá řeči mezinárodní. Podobně i Církev má svou řeč mezinárodní a tou je latina. Je to řeč ze staré křesťanské doby, řeč statisíců mučedníků. Buď na tuto řeč hrdý a hleď se naučit v této řeči, co je třeba, abys rozuměl alespoň některým částem zpívané mše svaté. Latina je jazykem mrtvým. Žádný národ jím totiž už nemluví. Všechny národy se musejí tomu jazyku naučit, a proto ani nevzniká mezi nimi žárlivost při jeho používání. Jedním jazykem se naznačuje, posiluje a utvrzuje jednota Církve na celém světě. Tím jazykem se také naznačuje, že jsou v naší svaté víře tajemství.

Tento jazyk se již nemění, kdežto všechny živé jazyky se stále vyvíjejí a mění. Proto mohou zůstat slova posvátných obřadních knih stále táž i po mnoho staletí. Katolík tak může být kdekoliv na světě na mši svaté a všude se cítí jako doma. V krajích jazykově smíšených se tím předchází sporům. Každý se může modlit při mši svaté spolu s knězem všechny modlitby v řeči mateřské, neboť kniha ke mši svaté (misál) je přeložena téměř do každého jazyka.

Většinu modliteb se modlí kněz tiše, zvlášť důležité modlitby. Může být tedy věřícím lohstejno, v jakém jazyce se je kněz modlí, zvlášť, když důvody pro mrtvý obřadní latinský jazyk jsou tak závažné. Víš-li co je mše svatá, budeš také hledět poznat důkladně všechno, co náleží ke mši svaté.

*

Věřící mají přispívat k tomu, aby všechno bylo v kostele ke mši svaté co nejkrásnější. Je to pro Pána Ježíše. Pro něho jen to nejkrásnější! Podle výzdoby kostela se poznává láska věřících k Pánu Ježíši. Hoši mohou přispívat k zvelebení bohoslužeb zbožným ministrováním a dívky péčí o květinovou výzdobu oltářů, případně o prádlo ke mši svaté.

144. Co máme činit při modlitbě stupňové?

Při stupňové modlitbě řekneme úmysl, na který chceme mši svatou s knězem obětovat, uděláme kříž a vzbudíme lítost nad hříchy.

145. Co máme činit při evangeliu?

Při evangeliu máme povstat a udělat křížek na čele, na ústech a na prsou na znamení, že chceme učení Pána Ježíše poznávat, vyznávat a zachovávat.

...

146. Co máme činit při obětování?

Při obětování máme s knězem obětovat Bohu mešní dary a zároveň sami sebe.

147. Co máme dělat při pozdvihování?

Při pozdvihování máme pozdravit Pána Ježíše a spojit se s ním na kříži.

148. Co máme činit při svatém přijímání?

Při svatém mešním přijímání máme přijímat skutečně anebo alespoň duchovně.

 

 

Zobrazeno 2249×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio